Spektrum autyzmu – dobre praktyki

Opublikowano

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – dobre praktyki Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu, w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych…

Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami

Opublikowano

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON. Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznymi zawodowym osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostarczanie informacji…

Akademia Umiejętności – edycja 2

Opublikowano

Tytuł projektu: Akademia Umiejętności – edycja 2 Autorem i liderem zadania jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON. Termin  realizacji: od 01.06.2022– do 31.03.2023 roku Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania 80 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze…

To jest mój region. To jest mój dom. Moje miejsce do życia.

Opublikowano

Zadanie publiczne: To jest mój region. To jest mój dom. Moje miejsce do życia.  Autorem i liderem zadania jest Fundacja FORMY.  Zadanie publiczne zostało współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego  Programu Fundusz…

Akademia Umiejętności

Opublikowano

Tytuł projektu: Akademia Umiejętności Autorem i liderem zadania była Fundacja FORMY, partnerem Fundacja Primo Diagnosis. Projekt został dofinansowane ze środków PFRON. Termin  realizacji: od 01.06.2021– do 31.03.2022 roku Celem projektu była poprawa jakości funkcjonowania 96 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu…

Dobrze, kiedy wiemy. Wiemy, kiedy dobrze. – edycja 2

Opublikowano

Tytuł projektu: Dobrze, kiedy wiemy. Wiemy, kiedy dobrze. – edycja 2 Autorem i liderem zadania była Fundacja FORMY. Projekt został dofinansowany ze środków PFRON. Termin  realizacji: od 01.07.2020 – do 31.03.2021 roku Celem projektu była poprawa jakości funkcjonowania 70 osób z otoczenia osób…

Dobrze, kiedy wiemy. Wiemy, kiedy dobrze. – edycja 1

Opublikowano

Tytuł projektu: Dobrze, kiedy wiemy. Wiemy, kiedy dobrze. – edycja 1 Autorem i liderem zadania była Fundacja FORMY. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON. Termin  realizacji: od 01.06.2019 – do 31.03.2020 roku Projekt miał charakter ponadregionalny i był odpowiedzią na potrzeby środowiska…

SPEcjaliści od kultury

Opublikowano

Tytuł zadania: SPEcjaliści od kultury Autorem i liderem zadania była Fundacja FORMY. Partnerem – Polski Związek Niewidomych Delegatura w Częstochowie oraz SOSW nr 1 w Częstochowie. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019 „Kultura  dostępna” pochodzącego z Funduszu…

KLIK na TIK

Opublikowano

Tytuł projektu: KLIK na TIK Autorem i realizatorem projektu była Fundacja FORMY. Projekt  sfinansowany został ze środków Grupy Eurocash w ramach konkursu „Lokalni Herosi. 100 Inicjatyw na 100-lecie odzyskania Niepodległości”. Termin  realizacji  01.12.2018 – 30.08.2019. Projekt adresowany był do 30 osób…