To jest mój region. To jest mój dom. Moje miejsce do życia.

Opublikowano

Zadanie publiczne: To jest mój region. To jest mój dom. Moje miejsce do życia. 

Autorem i liderem zadania jest Fundacja FORMY. 

Zadanie publiczne zostało współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi  102 886,00 zł

Dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 wynosi 91 626,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej w Gminie Dubeninki, poprzez realizację cyklu spotkań integracyjno – edukacyjnych dla 36 mieszkańców, w terminie od 01.06. do 31.12.2022 r.

Projekt „To jest mój region. To jest mój dom. Moje miejsce do życia.” to działanie animacyjno-edukacyjne umożliwiające integrację i rozwój osobisty:

– osób z niepełnosprawnościami lub zagrożonych wykluczeniem społ. ze względu na sytuację materialną,

– seniorów 65 +,

– młodzieży w wieku 13 – 18 lat.

Idea zadania oparta jest na integracji tych grup oraz ich twórczym współdziałaniu, którego celem będzie wspólne wykonanie eksperymentalnej interaktywnej mapy podregionu ełckiego, na której będzie zaznaczonych ok. 30 -36 miejsc, ważnych dla uczestników projektu z punktu widzenia ich identyfikacji z dziedzictwem kulturowym regionu oraz organizacja 4 inicjatyw pobudzających świadomość i myślenie proekologiczne mieszkańców gminy.

Zadanie ma charakter eksperymentu o wymiarze społecznym, artystycznym, kulturowym i edukacyjnym. Projekt ma na celu wspieranie uczestnictwa wskazanych grup w kulturze i edukacji, ale także rekreacji.

W ramach projektu „To jest mój region. To jest mój dom. Moje miejsce do życia” realizowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021– 2030 przygotowaliśmy mapę atrakcji podregiony elckiego woj. warmińsko – mazurskiego. Zapraszamy do wędrówki razem z nami 🙂

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1AWCICNtzggdiOyn0AOT30mdNFaSa-R4&ll=53.98977817887486%2C22.150475899999993&z=9

Powiązane projekty

Akademia Umiejętności – edycja 3

Opublikowano

Tytuł projektu: Akademia Umiejętności – edycja 3 Cel projektu: Poprawa jakości funkcjonowania śr. 105 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu z terenu całej Polski (min. 8 województw), poprzez zwiększanie ich umiejętności świadczenia wsparcia w rehabilitacji podopiecznych i…

Spektrum autyzmu – wskazówki

Opublikowano

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – wskazówki Bezpośrednim celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych oraz ich integracji ze społecznością, poprzez opracowanie i wydanie publikacji zwartej,…