Dobrze, kiedy wiemy. Wiemy, kiedy dobrze. – edycja 1

Published

Tytuł projektu: Dobrze, kiedy wiemy. Wiemy, kiedy dobrze. – edycja 1

Autorem i liderem zadania była Fundacja FORMY. Zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON.

Termin  realizacji: od 01.06.2019 – do 31.03.2020 roku

Projekt miał charakter ponadregionalny i był odpowiedzią na potrzeby środowiska osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu. Jego celem była poprawa jakości funkcjonowania tych osób w aspekcie zwiększenia ich umiejętności świadczenia wsparcia w rehabilitacji osób z autyzmem i ich integracji ze społecznością lokalną oraz wzmocnienia kompetencji opiekuńczych i osobistych. W wyniku doświadczeń oraz przeprowadzonej w październiku br. diagnozy stwierdziliśmy, że dużymi problemami tych osób są: 1.mierzenie się ze specyfiką funkcjonowania osób z ASD, tj. problemami z komunikowaniem się z nimi; radzenie sobie z ich emocjami i prob. adaptacyjnymi; występowaniem trudnych zachowań (agresji i autoagresji), utrudnioną integrację z osobami zdrowymi; brakiem ich umiejętności empatii; 2.trudności wynikające z obciążenia jakim jest opieka nad osobą z ASD; brak zrozumienia dla problemów, z jakimi borykają się ich rodziny i opiekunowie; problemy z radzeniem sobie ze stresem, własnymi emocjami i zmęczeniem. Odpowiadając na te potrzeby zaplanowaliśmy w projekcie: szkolenia w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej; warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami; szkolenia z zakresu terapii behawioralnej; warsztaty z seksuologiem; warsztaty z zakresu radzenia sobie za stresem i wypaleniem; indywidualne wsparcie psychologa i coacha. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu byłi członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością oraz kadra (w szczególności nauczyciele, pedagodzy i psychologowie) uczestnicząca w procesie edukacji, rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu z 4 województw: śląskiego, pomorskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego. Wstępnie z każdego woj. planujemy zrekrutować po śr. 24 osoby, czyli łącznie w projekcie śr. 96 osób.

Related Projects

Spektrum autyzmu – dobre praktyki

Published

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – dobre praktyki Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu, w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych…

Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami

Published

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON. Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznymi zawodowym osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostarczanie informacji…