Akademia Umiejętności – edycja 2

Opublikowano

Tytuł projektu: Akademia Umiejętności – edycja 2

Autorem i liderem zadania jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON.

Termin  realizacji: od 01.06.2022– do 31.03.2023 roku

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania 80 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu z terenu całej Polski (min. 8 województw), poprzez zwiększanie ich umiejętności świadczenia wsparcia w rehabilitacji podopiecznych i ich integracji ze społecznością lokalną oraz wzmocnienia kompetencji rehabilitacyjnych, edukacyjnych, opiekuńczych i osobistych w okresie od 01.06.2022 do 31.03.2023 r.

Projekt dedykowany jest kadrze (w szczególności nauczycielom, pedagogom, psychologom, terapeutom) uczestniczącej w procesie edukacji, rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu.

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o projekcie

RODO

Szkolenia realizowane w ramach projektu

– Terapia HANDLE

– Szkolenia z zakresu seksualności osób z autyzmem 

– Trening komunikacji interpersonalnej

– MAKATON cz. II

– Trening Zastępowania Agresji

– Szkolenie z zakresu terapii układu taktylnego u osób z autyzmem –  stopień pierwszy i drugi

– Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych – stopień pierwszy

– Arteterapia sensoryczno – motoryczna – stopień pierwszy

– Terapia Czaszkowo – Krzyżowa

– Terapia Behawioralna w zakresie 1 i 2 stopnia

Powiązane projekty

Akademia Umiejętności – edycja 3

Opublikowano

Tytuł projektu: Akademia Umiejętności – edycja 3 Cel projektu: Poprawa jakości funkcjonowania śr. 105 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu z terenu całej Polski (min. 8 województw), poprzez zwiększanie ich umiejętności świadczenia wsparcia w rehabilitacji podopiecznych i…

Spektrum autyzmu – wskazówki

Opublikowano

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – wskazówki Bezpośrednim celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych oraz ich integracji ze społecznością, poprzez opracowanie i wydanie publikacji zwartej,…