Edukujemy, aktywizujemy, inspirujemy, wspieramy…

Organizacja została powołana z pasji jej założycieli do działania, którego sednem jest wspieranie osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji życiowej i społecznej; likwidacja barier w dostępie defaworyzowanych grup społecznych do dóbr publicznych, społecznych i kulturalnych oraz działania na rzecz kształcenia społeczeństwa obywatelskiego.

O nas

Fundacja FORMY została zawiązana 15 lutego 2016 roku. Organizacja została powołana z pasji jej założycieli do działania, którego sednem jest wspieranie osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji życiowej i społecznej; likwidacja barier w dostępie defaworyzowanych grup społecznych do dóbr publicznych, społecznych i kulturalnych oraz działania na rzecz kształcenia społeczeństwa obywatelskiego. Decyzja o powołaniu Fundacji była efektem zaobserwowanej przez nas potrzeby wspierania istniejących inicjatyw lokalnych i ponadregionalnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz potrzeby uczestniczenia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, świadomego własnych praw i posiadającego właściwe do tego umiejętności i przestrzeń partycypacyjną. Wynikała też bezpośrednio z chęci realizowania własnych autorskich pomysłów, będących wypadkową naszych doświadczeń w pracy z osobami z niskimi kompetencjami dotyczącymi obecności w przestrzeni publicznej, rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, przez co zagrożonymi wykluczeniem. Naszą aktywność wiążemy przede wszystkim z innowacyjnymi działaniami, mającymi na celu wzmacnianie i upowszechnianie idei społeczeństwa demokratycznego, posiadającego równy dostęp do narzędzi i środków prawnych, służących osiąganiu tego celu.


Aktualności

Dobre wieści: kolejne dofinansowania

Published

Kilka dni temu dotarły do nas dobre wieści. Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowań na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu „Możemy więcej”. Wśród 635 dofinansowanych projektów znajdują się 3 nasze. W ramach tych zadań: Czeka nas dużo…

8 numer kwartalnika Niezwyciężeni

Published

Ukazał się kolejny numer kwartalnika. A w nim m.in. o Marku Plurze, Albercie i Olimpii oraz dostępności w instytucjach kultury. Pobierz: https://fundacjaformy.online/wp-content/uploads/2024/02/niezwyciezeni-nr-7.pdf Czytaj: https://online.fliphtml5.com/cjwmz/ghnk/index.html#p=1

7 numer kwartalnika Niezwyciężeni

Published

W tym numerze kwartalnika przeczytasz m.in. o Nikiforze Krynickim oraz Natalii Partyce. Pobierz: https://fundacjaformy.online/wp-content/uploads/2024/02/niezwyciezeni-nr-7.pdf Przeczytaj: https://online.fliphtml5.com/cjwmz/ghnk/index.html#p=1

6 numer kwartalnika Niezwyciężeni

Published

Zapraszamy do lektury 6 numeru naszego kwartalnika. Czytaj: https://fundacjaformy.online/wp-content/uploads/2023/12/nr-6-calosc.pdf Pobierz: https://online.fliphtml5.com/cjwmz/mmmk/#p=1