Akademia Umiejętności – edycja 3

Published

Tytuł projektu: Akademia Umiejętności – edycja 3 Cel projektu: Poprawa jakości funkcjonowania śr. 105 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu z terenu całej Polski (min. 8 województw), poprzez zwiększanie ich umiejętności świadczenia wsparcia w rehabilitacji podopiecznych i…

Spektrum autyzmu – wskazówki

Published

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – wskazówki Bezpośrednim celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych oraz ich integracji ze społecznością, poprzez opracowanie i wydanie publikacji zwartej,…

Niezwyciężeni – kwartalnik dla i o osobach z niepełnosprawnościami

Published

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla i o osobach z niepełnosprawnościami Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznym i zawodowym osób z…