KLIK na TIK

Published

Tytuł projektu: KLIK na TIK

Autorem i realizatorem projektu była Fundacja FORMY. Projekt  sfinansowany został ze środków Grupy Eurocash w ramach konkursu „Lokalni Herosi. 100 Inicjatyw na 100-lecie odzyskania Niepodległości”.

Termin  realizacji  01.12.2018 – 30.08.2019.

Projekt adresowany był do 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym sprzężoną, nie mówiących lub posługujących się innymi formami komunikowania, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Częstochowie, w wieku do 24 roku życia oraz 20 nauczycieli i opiekunów/rodziców.

Podstawowym celem projektu było zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i nauka podstaw obsługi komputera u wychowanków SOSW nr 1 w Częstochowie. 

Najważniejszym rezultatem projektu było wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy i urządzenia wspomagające komunikację oraz ich oprogramowanie, co pozwoliło całej społeczności szkolnej kształcić nowe umiejętności i kompetencje kluczowe, istotne zarówno w społeczeństwie jak i na rynku pracy.

Działania realizowane w projekcie:

– stworzenie pracowni komputerowej w SOSW1 i zakup oprogramowania do stymulacji mowy,

– zakup urządzeń wspomagających porozumiewanie się wraz  z oprogramowaniem,

– przeprowadzenie szkoleń dla otoczenia: rodziców i nauczycieli z zakresu alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się AAC i obsługi komputera,  

– przeprowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć z logopedą i nauczycielem informatyki dla uczniów.  

Related Projects

Spektrum autyzmu – dobre praktyki

Published

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – dobre praktyki Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu, w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych…

Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami

Published

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON. Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznymi zawodowym osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostarczanie informacji…