Dobrze, kiedy wiemy. Wiemy, kiedy dobrze – opracowanie i wydanie publikacji nt. spektrum autyzmu

Published

Tytuł projektu: Dobrze, kiedy wiemy. Wiemy, kiedy dobrze”- opracowanie i wydanie publikacji nt. spektrum autyzmu

Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY, partnerem Fundacja Primo Diagnosis. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON.

Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu, w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych oraz ich integracji ze społecznością, poprzez opracowanie i wydanie publikacji zwartej, w okresie od 01.04.2022 do 31.12.2022 r.

Publikacja będzie kierowana do otoczenia osób z niepełnosprawnością jaką jest spektrum autyzmu – członków rodzin i kadry zaangażowanej w proces edukacji, terapii i rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu. Publikacja będzie składała się z 10 części odpowiednio dotyczących: – wprowadzenia do tematu i podstaw teoretycznych autystycznego spektrum zaburzeń, – diagnozy autyzmu, oceny funkcjonowania i tworzenia planów rehabilitacji. – edukacji dzieci i młodzieży z autystycznego spektrum zaburzeń, – metod terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń, – pracy z rodziną osoby ze spektrum autyzmu, – pracy z osobą dorosłą z autystycznego spektrum zaburzeń, – analizy i terapii zachowań trudnych, – terapii behawioralnej, – komunikacji alternatywnej i wspomagającej, – prezentacji dobrych praktyk. Planowany jednorazowy nakład to 5000 egzemplarzy. Publikacja będzie dystrybuowana we wszystkich 16 województwach, a w ramach województw we wszystkich 314 powiatach i 66 miastach na prawach powiatu.

Related Projects

Spektrum autyzmu – dobre praktyki

Published

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – dobre praktyki Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu, w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych…

Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami

Published

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON. Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznymi zawodowym osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostarczanie informacji…