Dobrze, kiedy wiemy. Wiemy, kiedy dobrze. – edycja 2

Published

Tytuł projektu: Dobrze, kiedy wiemy. Wiemy, kiedy dobrze. – edycja 2

Autorem i liderem zadania była Fundacja FORMY. Projekt został dofinansowany ze środków PFRON.

Termin  realizacji: od 01.07.2020 – do 31.03.2021 roku

Celem projektu była poprawa jakości funkcjonowania 70 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu z woj. dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i pomorskiego, poprzez zwiększanie umiejętności świadczenia wsparcia w rehabilitacji ich podopiecznych, integracji ze społecznością lokalną oraz wzmocnienia kompetencji opiekuńczych i osobistych. Projekt dedykowany jest kadrze (w szczególności nauczycielom, pedagogom, psychologom, terapeutom) uczestniczącej w procesie edukacji, rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu. 

Zakres szkoleń

Szkolenie z zakresu radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, w tym elementy Treningu Zastępowania Agresji – stopień podstawowy i zaawansowany

Szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej – stopień podstawowy i zaawansowany

Szkolenie z zakresu terapii behawioralnej – stopień podstawowy  i zaawansowany

Warsztaty z zakresu radzenia sobie za stresem i wypaleniem

Trening umiejętności społecznych

Szkolenie z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością

Related Projects

Spektrum autyzmu – dobre praktyki

Published

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – dobre praktyki Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu, w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych…

Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami

Published

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON. Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznymi zawodowym osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostarczanie informacji…