Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami

Published

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami

Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON.

Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznymi zawodowym osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostarczanie informacji zawartych w Kwartalniku Niezwyciężeni, w okresie od 01.03.2022 do 31.03.2024 r.

W ramach projektu zostanie opracowanych i wydanych 8 edycji kwartalnika „Niezwyciężeni”, 4 w pierwszym okresie finansowania (marzec 2022 – marzec 2023) oraz 4 w drugim okresie finansowania (kwiecień 2023 – marzec 2024), w ilości 5000 egzemplarzy w każdej edycji. Tematyka wszystkich edycji będzie miała charakter uniwersalny w tym znaczeniu, że będzie kierowana do osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Publikowane materiały będą skupiały się na prezentowaniu wartościowych przykładów, sylwetek i osiągnięć osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, koncentrując się na motywacyjnych oraz emocjonalnych aspektach funkcjonowania tych osób oraz umiejętności korzystania z dostępnych zasobów oraz źródeł wsparcia. Publikowane materiały ułożone będą w trzech działach tematycznych (stałe sekcje): sekcja „Znani Niezwyciężeni”, sekcja „Niezwyciężeni wśród nas” oraz sekcja „Niezwyciężeni okiem eksperta”.

Related Projects

Spektrum autyzmu – dobre praktyki

Published

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – dobre praktyki Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu, w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych…

Akademia Umiejętności – edycja 2

Published

Tytuł projektu: Akademia Umiejętności – edycja 2 Autorem i liderem zadania jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON. Termin  realizacji: od 01.06.2022– do 31.03.2023 roku Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania 80 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze…