O nas

Fundacja FORMY została zawiązana 15 lutego 2016 roku. Organizacja została powołana z pasji jej założycieli do działania, którego sednem jest wspieranie osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji życiowej i społecznej; likwidacja barier w dostępie defaworyzowanych grup społecznych do dóbr publicznych, społecznych i kulturalnych oraz działania na rzecz kształcenia społeczeństwa obywatelskiego. Decyzja o powołaniu Fundacji była efektem zaobserwowanej przez nas potrzeby wspierania istniejących inicjatyw lokalnych i ponadregionalnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz potrzeby uczestniczenia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, świadomego własnych praw i posiadającego właściwe do tego umiejętności i przestrzeń partycypacyjną. Wynikała też bezpośrednio z chęci realizowania własnych autorskich pomysłów, będących wypadkową naszych doświadczeń w pracy z osobami z niskimi kompetencjami dotyczącymi obecności w przestrzeni publicznej, rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, przez co zagrożonymi wykluczeniem. Naszą aktywność wiążemy przede wszystkim z innowacyjnymi działaniami, mającymi na celu wzmacnianie i upowszechnianie idei społeczeństwa demokratycznego, posiadającego równy dostęp do narzędzi i środków prawnych, służących osiąganiu tego celu.

 • Iwona Bołtuć

  Psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, trener i coach

  Autorka i realizatorka licznych projektów z zakresu edukacji, rozwoju kompetencji społecznych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Osoba, którą rozpiera energia i ma mnóstwo pomysłów.

 • Małgorzata Dworzańska

  Małgorzata Dworzańska

  psycholog, trener i coach, doradca zawodowy

  Autorka i realizatorka licznych projektów z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz psychologii w biznesie. Osoba, której nie straszna jest biurokracja, która uwielbia robić tabelki, a innych „sprowadza na ziemię”.

 • Małgorzata Łyko

  Małgorzata Łyko

  pedagog, inżynier, nauczyciel informatyki, tyflopedagog, trener i coach

  Autorka szeregu przedsięwzięć z zakresu edukacji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Świetny organizator i analityk. Działa szczegółowo.