Spektrum autyzmu – dobre praktyki

Published

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – dobre praktyki

Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON.

Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu, w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych oraz ich integracji ze społecznością, poprzez opracowanie i wydanie publikacji zwartej, w okresie od 01.05.2023 do 31.12.2023 r.

Pośrednim celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

Cele szczegółowe to:

– propagowanie rzetelnych informacji na temat spektrum autyzmu,

– dostarczanie wiedzy dotyczących terapii, rehabilitacji, edukacji osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu,

– rozwój umiejętności w zakresie terapii, rehabilitacji, edukacji osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu,

– propagowanie dobrych praktyk w powyższym zakresie.

Wartością dodaną będzie promowanie spraw środowiska osób ze spektrum autyzmu i ich otoczenia, w szeroko rozumianym otoczeniu społecznym.

W ramach projektu planujemy opracować i wydać jednotomową publikację zwartą, rozpowszechnianą w formie książki drukowanej oraz publikacji w internecie. W książce planujemy zamieszczenie w szczególności artykułów dotyczących praktycznych aspektów edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu oraz dobrych praktyk w tym zakresie.

Publikacja będzie kierowana do otoczenia osób z niepełnosprawnością jaką jest spektrum autyzmu – kadry zaangażowanej w proces edukacji, terapii i rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.

Publikacja będzie składała się z rozdziałów opisujących w sposób szczegółowy oddziaływania terapeutyczne oraz prezentujących dobre praktyki w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Poszczególne artykuły będą dotyczyły praktycznych aspektów:

– diagnozy autyzmu, oceny funkcjonowania i tworzenia planów rehabilitacji.

– edukacji dzieci i młodzieży z autystycznego spektrumzaburzeń,

– metod terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń,

– pracy z rodziną osoby ze spektrum autyzmu,

– pracy z osobą dorosłą z autystycznego spektrum zaburzeń,

– analizy i terapii zachowań trudnych,

– terapii behawioralnej,

– komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Planowany jednorazowy nakład to 5000 egzemplarzy. Publikacja będzie dystrybuowana we wszystkich 16 województwach, a w ramach województw we wszystkich 314 powiatach i 66 miastach na prawach powiatu.

Related Projects

Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami

Published

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON. Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznymi zawodowym osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostarczanie informacji…

Akademia Umiejętności – edycja 2

Published

Tytuł projektu: Akademia Umiejętności – edycja 2 Autorem i liderem zadania jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON. Termin  realizacji: od 01.06.2022– do 31.03.2023 roku Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania 80 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze…