Kwartalnik „Niezwyciężeni” to czasopismo dla i o osobach z niepełnosprawnościami.

Jego opracowanie oraz wydanie dofinansowane jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.