SPEcjaliści od kultury

Published

Tytuł zadania: SPEcjaliści od kultury

Autorem i liderem zadania była Fundacja FORMY. Partnerem – Polski Związek Niewidomych Delegatura w Częstochowie oraz SOSW nr 1 w Częstochowie.

Zadanie zostało dofinansowane z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019 „Kultura  dostępna” pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury.  

Termin  realizacji: od 01.02. – do 31.12.2019 roku

Celem zadania jbyło ułatwienie dostępu do kultury dla 100 uczniów/uczennic z niepełnosprawnością intelektualną, w tym sprzężoną, ich 10 rodziców/ opiekunów i 20 nauczycieli, z 6 częstochowskich placówek kształcenia specjalnego. Cel został zrealizowany przez udział w działaniach takich jak: warsztaty plastyczne, tańca, ruchu scenicznego; spektakle; seanse; lekcje tematyczne; wystawy; koncerty prowadzone w instytucjach ważnych dla kultury i tożsamości polskiej, gdzie uczniowie  będą uczyli się rozumienia i odbioru kultury. Oferta zakładała przygotowanie nauczycieli do działań pro kulturalnych poprzez udział w warsztatach dramy, tańca, rękodzieła oraz komunikacji. Dzięki zaangażowaniu uczniów i twórców kultury z różnych pokoleń możliwa była integracja wyrażająca się we współpracy i przełamywaniu barier utrudniających udział w kulturze. Tematem przewodnim była Baśń z jej szczególnym miejscem w kulturze polskiej.

Related Projects

Spektrum autyzmu – dobre praktyki

Published

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – dobre praktyki Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu, w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych…

Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami

Published

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON. Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznymi zawodowym osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostarczanie informacji…