Akademia Umiejętności

Published

Tytuł projektu: Akademia Umiejętności

Autorem i liderem zadania była Fundacja FORMY, partnerem Fundacja Primo Diagnosis. Projekt został dofinansowane ze środków PFRON.

Termin  realizacji: od 01.06.2021– do 31.03.2022 roku

Celem projektu była poprawa jakości funkcjonowania 96 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu z woj. dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego, poprzez zwiększanie umiejętności świadczenia wsparcia w rehabilitacji ich podopiecznych, integracji ze społecznością lokalną oraz wzmocnienia kompetencji opiekuńczych i osobistych. . Projekt dedykowany był kadrze (w szczególności nauczycielom, pedagogom, psychologom, terapeutom) uczestniczącej w procesie edukacji, rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu.

Zakres tematyczny szkoleń

Symbole i gesty MAKATON – stopień podstawowy

Trening Zastępowania Agresji 

Trening Umiejętności Społecznych

Szkolenie z zakresu kreatywnego rozwiązywania problemów

Szkolenie z zakresu diagnozy autyzmu i wykorzystania wskazań do tworzenia programów terapeutycznych

Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii układu taktylnego osób z autyzmem         

Related Projects

Spektrum autyzmu – dobre praktyki

Published

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – dobre praktyki Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu, w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych…

Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami

Published

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON. Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznymi zawodowym osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostarczanie informacji…