Spektrum autyzmu – wskazówki

Published

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – wskazówki

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych oraz ich integracji ze społecznością, poprzez opracowanie i wydanie publikacji zwartej, w okresie od 01.05.2024 do 31.12.2024 r.

Pośrednim celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu.
Cele szczegółowe to:
– propagowanie rzetelnych informacji na temat spektrum autyzmu,
– dostarczanie wiedzy dotyczących terapii, rehabilitacji, edukacji osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu,
– rozwój umiejętności w zakresie terapii, rehabilitacji, edukacji osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu,
– propagowanie dobrych praktyk w powyższym zakresie,
– przeciwdziałanie wtórnym negatywnym skutkom opieki nad osobami z ASD – wzrost umiejętności radzenia sobie z obciążeniami.
Wartością dodaną będzie promowanie spraw środowiska osób ze spektrum autyzmu i ich otoczenia, w szeroko rozumianym otoczeniu społecznym.

W ramach projektu planujemy opracować i wydać jednotomową publikację zwartą, rozpowszechnianą w formie książki drukowanej oraz publikacji w internecie. Planowany nakład to 6000 egzemplarzy.
Wydawnictwo to jest przewidziane jako cykl wywiadów ze specjalistami zajmującymi się problematyką spektrum autyzmu.

Publikacja jest kierowana do otoczenia osób z niepełnosprawnością jaką jest spektrum autyzmu – rodziców i opiekunów zaangażowanych w proces edukacji, terapii i rehabilitacji zawodowej lub społecznej OzN ze spektrum autyzmu.
W książce planujemy zamieścić 16 wywiadów przeprowadzonych ze specjalistami pracującymi z osobami ze spektrum autyzmu, zajmującymi się edukacją, terapią, rehabilitacją i opieką nad tymi osobami. Wywiady będą miały charakter częściowo ustrukturowany.
Ich celem będzie wskazanie rodzicom i opiekunom osób z ASD praktycznych informacji i wskazówek do pracy edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej w środowisku domowym.
Zadanie jest kontynuacją projektu pn. „Dobrze, kiedy wiemy. Wiemy, kiedy dobrze – wydanie publikacji nt. spektrum autyzmu (umowa nr ZZO/000293/12/D z PFRON), dzięki któremu wydana została książka „Spektrum autyzmu – spojrzenia”, będąca przedstawieniem bazowej wiedzy z zakresu spektrum autyzmu oraz projektu pn. „Spektrum autyzmu – dobre praktyki” (umowa nr ZZO/000328/12/D z PFRON), dzięki któremu wydana została książka „Spektrum autyzmu – spojrzenia”, pokazująca dobre praktyki edukacyjne, opiekuńcze i terapeutyczne w pracy z osobami z ASD.

Publikacja będzie dystrybuowana we wszystkich 16 województwach, a w ramach województw we wszystkich 314 powiatach i 66 miastach na prawach powiatu.

Related Projects

Akademia Umiejętności – edycja 3

Published

Tytuł projektu: Akademia Umiejętności – edycja 3 Cel projektu: Poprawa jakości funkcjonowania śr. 105 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu z terenu całej Polski (min. 8 województw), poprzez zwiększanie ich umiejętności świadczenia wsparcia w rehabilitacji podopiecznych i…

Niezwyciężeni – kwartalnik dla i o osobach z niepełnosprawnościami

Published

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla i o osobach z niepełnosprawnościami Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznym i zawodowym osób z…