My – odkrywcy

Published

Tytuł projektu: My – odkrywcy

Autorem i realizatorem projektu była Fundacja FORMY. Projekt został dofinansowany ze środków Fundacji PZU.

Termin  realizacji: 10.09.18 – 30.06.19.

Odbiorcy: uczniowie Szkoły Podstawowej w Starczy

Cel główny projektu: kształcenie kreatywności oraz rozwój postaw patriotycznych u uczniów  we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej w Starczy

Cele pośrednie projektu: wyrównanie szans uczniów na edukację społeczną i patriotyczną; zapewnienie uczniom i ich otoczeniu dostępu do aktywności twórczej i nabycia nowych umiejętności; integracja i aktywizacja środowiska lokalnego przed obchodami 100 – lecia odzyskania niepodległości. Wartością dodaną projektu było zapewnienie uczniom i ich otoczeniu możliwości odwiedzenia miejsc pamięci narodowej i poznania ich zasobów oraz poznanie zasad zachowania się w miejscach ważnych dla Polaków.

Działania realizowane w projekcie: warsztaty plastyczne, dziennikarskie, fotograficzne, z zakresu autoprezentacji, z grafiki komputerowej, kształcące umiejętność komunikowania się i emisji głosu, z zakresu sztuk wizualnych, wokalno – muzyczne, profilaktyczne, Koło Odkrywców Historii, wycieczki tematyczne, Akademie Patriotyczne, Piknik Patriotyczny, konkurs piosenki i 2 wystawy – plastyczna oraz fotograficzna.

Related Projects

Spektrum autyzmu – dobre praktyki

Published

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – dobre praktyki Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu, w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych…

Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami

Published

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON. Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznymi zawodowym osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostarczanie informacji…