Zaproszenie do udziału w zadaniu „SPEcjalisci od kultury”

Published

Fundacja FORMY zaprasza uczniów i nauczycieli z częstochowskich placówek kształcenia specjalnego:  SOSW nr 1; SOSW nr 5; ZSS nr 23; ZSS nr 28; ZSS nr 43; ZSS nr 45; ZSZS, do udziału w zadaniu „SPEcjalisci od kultury”. Będzie ono realizowane w okresie od 01.04 do 20.12.2019 roku przez Fundację FORMY w partnerstwie z SOSW nr 1 i Delegaturą PZN  w Częstochowie. Zadanie jest  dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  

Celem zadania jest zwiększenie wiedzy i dostępu do kultury dla uczniów placówek kształcenia specjalnego oraz umożliwienie im aktywnego udziału w procesie artystycznym. Będzie to możliwe poprzez udział śr. 110 uczniów i śr. 20 nauczycieli w różnorodnych działaniach. 

Zakwalifikowani uczestnicy będą mieli okazję brać udział w lekcjach i spektaklach teatralnych, seansach filmowych oraz wystawach i koncertach organizowanych na terenie Częstochowy. Dodatkowo, w zależności od wieku i stopnia niepełnosprawności intelektualnej uczniów będą oni mogli uczestniczyć w wycieczkach tematycznych (Koszęcin, Kraków, Bielsko – Biała), warsztatach plastycznych (artyści ze Stowarzyszenia Jerzego Dudy – Gracza), tańca narodowego (Zespół Śląsk), teatralnych (Teatr Groteska w Krakowie), rękodzieła (Osikowa Dolina) i lalkarskich (Teatr BANIALUKA w Bielsku – Białej).

Dla nauczycieli, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie opracowaliśmy odrębny program, którego celem jest doskonalenie umiejętności organizowania zajęć o tematyce kulturalnej i artystycznej poprzez udział w warsztatach tańca, rękodzieła, dramy, komunikacji.

Warunkiem udziału w zadaniu jest:

 1. Dla ucznia:
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności intelektualnej
 • wypełnienie deklaracji uczestnictwa (opiekun prawny lub dorosły uczeń)
 • wypełnienie oświadczenia o udziale we wszystkich działaniach zaplanowanych dla danej grupy wiekowej
 1. Dla nauczyciela:
 • zatrudnienie w placówce kształcenia specjalnego
 • wypełnienie deklaracji uczestnictwa (opiekun prawny lub dorosły uczeń)
 • wypełnienie oświadczenia o udziale we wszystkich działaniach zaplanowanych dla nauczycieli
 1. Dla szkoły:
 • podpisanie umowy partnerskiej z Fundacją FORMY w zakresie realizacji zadania „SPEcjaliści od kultury”
 • wskazanie osoby odpowiedzialnej za koordynację działań merytorycznych i obieg informacji projektowych na terenie szkoły
 • monitorowanie realizacji zadania na terenie szkoły

Wstępna kwalifikacja uczestników nastąpi do dnia 15.04.2019 roku na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz konsultacji z Dyrektorem i koordynatorem szkolnym zadania.

Całkowity koszt udziału we wszystkich działaniach projektowych zaplanowanych dla każdej z grup to jednorazowa wpłata 50 złotych od każdej zakwalifikowanej osoby biorącej udział w zadaniu (wkład własny każdej placówki) dokonana w terminie do 29.04.2019 roku.

Pozostałe informacje przekażemy zainteresowanym placówkom drogą mailową po otrzymaniu Państwa zgłoszeń w terminie do 29.03.2019

Adres do korespondencji: formyfundacja@gmail.com; telefon kontaktowy: 503102663 lub 691524512

                                                                                               Serdecznie zapraszamy

Related Articles

Dobre wieści: kolejne dofinansowania

Published

Kilka dni temu dotarły do nas dobre wieści. Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowań na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu „Możemy więcej”. Wśród 635 dofinansowanych projektów znajdują się 3 nasze. W ramach tych zadań: Czeka nas dużo…

8 numer kwartalnika Niezwyciężeni

Published

Ukazał się kolejny numer kwartalnika. A w nim m.in. o Marku Plurze, Albercie i Olimpii oraz dostępności w instytucjach kultury. Pobierz: https://fundacjaformy.online/wp-content/uploads/2024/02/niezwyciezeni-nr-7.pdf Czytaj: https://online.fliphtml5.com/cjwmz/ghnk/index.html#p=1