Zakończenie realizacji zadania publicznego finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Opublikowano

Z końcem grudnia zakończyliśmy realizację zadania publicznego finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet: Aktywni obywatele, tytuł oferty Podkarpacka Szkoła Dialogu II, numer umowy 441_I/2017. Fundacja FORMY była jednocześnie autorem tego projektu, propagującego ideę mediacji oraz dającego  możliwości z bezpłatnego skorzystania z mediacji. 

Cel główny projektu, jakim była aktywizacja społeczności regionalnej z województwa podkarpackiego, a przez to wzrost jej partycypacji w sprawach publicznych, w zakresie wykorzystywania pokojowych metod rozwiązywania sporów, do końca grudnia 2017 r., został zrealizowany.
W ramach projektu nastąpił:
– wzrost zaangażowania ponad 296 obywateli w zakresie wykorzystywania pokojowych metod rozwiązywania sporów,
– aktywizacja społeczności regionalnej z województwa podkarpackiego w zakresie wykorzystywania pokojowych metod rozwiązywania sporów,
– wzmocnił się potencjał Oferenta – Fundacja FORMY (wartość dodana projektu).
W ramach projektu ponad 296 obywateli woj. podkarpackiego brało udział w:
– zajęciach edukacyjnych tj. warsztatach doskonalących dla mediatorów (24 osoby), Szkole Mediacji Szkolnych (36 osób), Warsztatach nt. konstruowania ugód (36 osób), warsztatach dla uczniów w zakresie negocjacji (197 osób), warsztatach dla uczniów w zakresie mediacji rówieśniczych (234 osoby),
– zajęciach integracyjno – edukacyjnych tj. Kongresie Mediatorów Szkolnych (165 osób), Forum dla mediatorów (32 osoby).

Szkoły uczestniczące w projekcie oraz indywidualni uczestnicy projektu otrzymali materiały edukacyjne i motywujące do stosowania ADR (Przewodnik młodego mediatora i Przewodnik młodego negocjatora), w ten sposób przygotowując się do stosowania pokojowych sposobów rozwiązywania sporów, bądź rozszerzając swoje umiejętności w zakresie stosowania ADR.

Powiązane artykuły

Zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia Umiejętności – edycja 3″

Opublikowano

Szanowni Państwo, Z ogromną radością zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia Umiejętności – edycja 3”. Jego celem jest poprawa jakości funkcjonowania 105 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu z woj. dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego,…

Konferencja edukacyjna „Seksualność osób z niepełnosprawnościami”

Opublikowano

Z przyjemnością polecamy konferencję edukacyjną „Seksualność osób z niepełnosprawnościami” w Kasynie Oficerskim w Nowym Dworze Mazowieckim –  19 września 2024 r. W dniu 19 września br. odbędzie się wyjątkowe wydarzenie poświęcone niezwykle istotnemu, a często pomijanemu tematowi – seksualności osób…