Zakończenie realizacji zadania publicznego finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Published

Z końcem grudnia zakończyliśmy realizację zadania publicznego finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet: Aktywni obywatele, tytuł oferty Podkarpacka Szkoła Dialogu II, numer umowy 441_I/2017. Fundacja FORMY była jednocześnie autorem tego projektu, propagującego ideę mediacji oraz dającego  możliwości z bezpłatnego skorzystania z mediacji. 

Cel główny projektu, jakim była aktywizacja społeczności regionalnej z województwa podkarpackiego, a przez to wzrost jej partycypacji w sprawach publicznych, w zakresie wykorzystywania pokojowych metod rozwiązywania sporów, do końca grudnia 2017 r., został zrealizowany.
W ramach projektu nastąpił:
– wzrost zaangażowania ponad 296 obywateli w zakresie wykorzystywania pokojowych metod rozwiązywania sporów,
– aktywizacja społeczności regionalnej z województwa podkarpackiego w zakresie wykorzystywania pokojowych metod rozwiązywania sporów,
– wzmocnił się potencjał Oferenta – Fundacja FORMY (wartość dodana projektu).
W ramach projektu ponad 296 obywateli woj. podkarpackiego brało udział w:
– zajęciach edukacyjnych tj. warsztatach doskonalących dla mediatorów (24 osoby), Szkole Mediacji Szkolnych (36 osób), Warsztatach nt. konstruowania ugód (36 osób), warsztatach dla uczniów w zakresie negocjacji (197 osób), warsztatach dla uczniów w zakresie mediacji rówieśniczych (234 osoby),
– zajęciach integracyjno – edukacyjnych tj. Kongresie Mediatorów Szkolnych (165 osób), Forum dla mediatorów (32 osoby).

Szkoły uczestniczące w projekcie oraz indywidualni uczestnicy projektu otrzymali materiały edukacyjne i motywujące do stosowania ADR (Przewodnik młodego mediatora i Przewodnik młodego negocjatora), w ten sposób przygotowując się do stosowania pokojowych sposobów rozwiązywania sporów, bądź rozszerzając swoje umiejętności w zakresie stosowania ADR.

Related Articles

Dobre wieści: kolejne dofinansowania

Published

Kilka dni temu dotarły do nas dobre wieści. Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowań na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu „Możemy więcej”. Wśród 635 dofinansowanych projektów znajdują się 3 nasze. W ramach tych zadań: Czeka nas dużo…

8 numer kwartalnika Niezwyciężeni

Published

Ukazał się kolejny numer kwartalnika. A w nim m.in. o Marku Plurze, Albercie i Olimpii oraz dostępności w instytucjach kultury. Pobierz: https://fundacjaformy.online/wp-content/uploads/2024/02/niezwyciezeni-nr-7.pdf Czytaj: https://online.fliphtml5.com/cjwmz/ghnk/index.html#p=1