III Kongres Mediatorów Gospodarczych „BUDUJEMY ZAUFANIE W BIZNESIE”

Published

27-29 września 2016 r. uczestniczyliśmy w III Kongresie Mediatorów Gospodarczych „BUDUJEMY ZAUFANIE W BIZNESIE”.

Kongres to inicjatywa mediatorów pracujących w sieci Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji,  którzy 11 stycznia 2011 roku powołali Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych. W 2016 roku organizatorzy – Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych, Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów i Polski Instytut Mediacji podjęli bliską współpracę z: Business Centre Club, Akademią Finansów i Biznesu „Vistula” oraz Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

PROGRAM
PROFESJONALNE MEDIACJE I ADR [alternatywne wobec sądu sposoby rozwiązywania konfliktów

PANEL EKSPERTÓW: Społecznej Rady ds. Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów i Sporów i Rady Programowej Kongresu Mediatorów Gospodarczych 

KONFLIKTY W GOSPODARCE” – MECHANIZMY PAŃSTWA DLA PRZECIWDZIAŁANIA I             ROZWIĄZYWANIA KONFLITKÓW 

„MECHANIZMY STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU” W OBSZARZE BUDOWANIA ŁADU NA WOLNYM RYNKU – USPRAWNIANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

MEDIACJE GOSPODARCZE W POLSCE – DIAGNOZA I DE LEGE FERENDA dyskusja o współpracy na rzecz rozwoju rynku mediacji w Polsce 

MEDIACJE – „JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? SESJA Z OKAZJI ROKU ARYSTOTELESA UNESCO

ARYSTOTELES? Teoria środka i Etyka Nikomachejska – fragmenty filmów
OD WOJEN DO POKOJU. Impulsy zmiany – Wojna Stuletnia? … a może sześciodniowa?”
KULTURA DIALOGU – krajowe i światowe tendencje dotyczące rozwoju mediacji

PEWNY MEDIATOR. O JAKOŚCI I KOMPETENCJI NA RYNKU MEDIACJI”

„Polska Norma ADR”
„Standardy Mediacji Gospodarczych SEDR”
„Profesjonalne Mediacje i ADR” – modele kształcenie mediatorów gospodarczych dyskusja 
PROFESJONALNE WARSZTATY rozwoju kompetencji w zakresie mediacji gospodarczych i zarządzania – wstęp do studiów „Profesjonalne Mediacje i ADR” 

Related Articles

Dobre wieści: kolejne dofinansowania

Published

Kilka dni temu dotarły do nas dobre wieści. Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowań na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu „Możemy więcej”. Wśród 635 dofinansowanych projektów znajdują się 3 nasze. W ramach tych zadań: Czeka nas dużo…

8 numer kwartalnika Niezwyciężeni

Published

Ukazał się kolejny numer kwartalnika. A w nim m.in. o Marku Plurze, Albercie i Olimpii oraz dostępności w instytucjach kultury. Pobierz: https://fundacjaformy.online/wp-content/uploads/2024/02/niezwyciezeni-nr-7.pdf Czytaj: https://online.fliphtml5.com/cjwmz/ghnk/index.html#p=1