Podkarpacka Szkoła Dialogu II

Published

Tytuł projektu: Podkarpacka Szkoła Dialogu II

Autorem i realizatorem projektu była Fundacja FORMY. Projekt był dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Termin realizacji: od 2017-06-01 do 2017-12-31

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczności regionalnej z województwa podkarpackiego, a przez to wzrost jej partycypacji w sprawach publicznych, w zakresie wykorzystywania pokojowych metod rozwiązywania sporów.

Projekt był odpowiedzią na problem, jakim jest mały stopień wykorzystania alternatywnych sposobów do rozwiązywania sporów od metod sądowych.

Odbiorcami zadania  byli:

  1. pedagodzy i psychologowie szkolni szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych,
  2. ok. 200 uczniów szkół z woj. podkarpackiego,
  3. czynni mediatorzy oraz osoby zaangażowane w krzewienie idei mediacji, z województwa podkarpackiego.

Projekt angażował obywateli do wspólnego działania, poprzez ich udział w aktywnych formach edukacyjnych (warsztatach, Szkołę Mediacji Szkolnych), integracyjno – edukacyjnych (Spotkaniach dla mediatorów, Kongresie Mediatorów Szkolnych) oraz dostarczając materiały edukacyjne i motywujące do stosowania pokojowych metod rozwiązywania sporów (Przewodnik młodego mediatora i młodego negocjatora), dając przygotowanie bądź rozszerzenie umiejętności do aktywnego działania w sferze stosowania i rozwoju pokojowych metod rozwiązywania sporów, propagując ideę mediacji oraz dając możliwości z bezpłatnego skorzystania z mediacji.

Działania zrealizowane w projekcie:

– Szkoła Mediacji Szkolnych
– Warsztaty dla uczniów w zakresie negocjacji
– Warsztaty dla uczniów w zakresie mediacji rówieśniczych
– Forum i warsztaty dla czynnych mediatorów doskonalące w obszarze mediacji szkolnych (Spotkania dla mediatorów)
– Kongres Mediatorów Szkolnych

Related Projects

Spektrum autyzmu – dobre praktyki

Published

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – dobre praktyki Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu, w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych…

Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami

Published

Tytuł projektu: Niezwyciężeni – kwartalnik dla osób z niepełnosprawnościami Autorem i liderem projektu jest Fundacja FORMY. Projekt jest dofinansowane ze środków PFRON. Celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw oraz wzrost aktywności w życiu społecznymi zawodowym osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostarczanie informacji…