Podkarpacka Szkoła Dialogu II

Opublikowano

Tytuł projektu: Podkarpacka Szkoła Dialogu II

Autorem i realizatorem projektu była Fundacja FORMY. Projekt był dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Termin realizacji: od 2017-06-01 do 2017-12-31

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczności regionalnej z województwa podkarpackiego, a przez to wzrost jej partycypacji w sprawach publicznych, w zakresie wykorzystywania pokojowych metod rozwiązywania sporów.

Projekt był odpowiedzią na problem, jakim jest mały stopień wykorzystania alternatywnych sposobów do rozwiązywania sporów od metod sądowych.

Odbiorcami zadania  byli:

  1. pedagodzy i psychologowie szkolni szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych,
  2. ok. 200 uczniów szkół z woj. podkarpackiego,
  3. czynni mediatorzy oraz osoby zaangażowane w krzewienie idei mediacji, z województwa podkarpackiego.

Projekt angażował obywateli do wspólnego działania, poprzez ich udział w aktywnych formach edukacyjnych (warsztatach, Szkołę Mediacji Szkolnych), integracyjno – edukacyjnych (Spotkaniach dla mediatorów, Kongresie Mediatorów Szkolnych) oraz dostarczając materiały edukacyjne i motywujące do stosowania pokojowych metod rozwiązywania sporów (Przewodnik młodego mediatora i młodego negocjatora), dając przygotowanie bądź rozszerzenie umiejętności do aktywnego działania w sferze stosowania i rozwoju pokojowych metod rozwiązywania sporów, propagując ideę mediacji oraz dając możliwości z bezpłatnego skorzystania z mediacji.

Działania zrealizowane w projekcie:

– Szkoła Mediacji Szkolnych
– Warsztaty dla uczniów w zakresie negocjacji
– Warsztaty dla uczniów w zakresie mediacji rówieśniczych
– Forum i warsztaty dla czynnych mediatorów doskonalące w obszarze mediacji szkolnych (Spotkania dla mediatorów)
– Kongres Mediatorów Szkolnych

Powiązane projekty

Akademia Umiejętności – edycja 3

Opublikowano

Tytuł projektu: Akademia Umiejętności – edycja 3 Cel projektu: Poprawa jakości funkcjonowania śr. 105 osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu z terenu całej Polski (min. 8 województw), poprzez zwiększanie ich umiejętności świadczenia wsparcia w rehabilitacji podopiecznych i…

Spektrum autyzmu – wskazówki

Opublikowano

Tytuł projektu: Spektrum autyzmu – wskazówki Bezpośrednim celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji podopiecznych oraz ich integracji ze społecznością, poprzez opracowanie i wydanie publikacji zwartej,…