Osiągnięcia badawcze

Published

Tym razem pragniemy podzielić się z Wami naszymi osiągnięciami badawczymi. We wrześniu 2021 roku otrzymaliśmy zaproszenie do pracy w śląskim zespole badawczym, kierowanym przez Panią doktor Annę Banasiak z Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego im. Jana Długosza w Częstochowie, a koordynowanym przez Panią profesor Ewę Pisulę z Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach ogólnopolskiego projektu „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno – pedagogiczną w obszarze osobowościowym i obszarze społeczno-emocjonalnym” wśród dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Podstawowym celem projektu było sprawdzenie właściwości narzędzi wypracowanych przez zespół prof. Jana Cieciucha z UKSW w ocenie funkcjonalnej i klinicznej osób z ASD w wieku od 4 do 18 lat i 11 miesięcy pozostających w normie intelektualnej.

Dzięki zainteresowaniu i życzliwości dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz rodziców naszych osób badanych, w ostatnich dniach czerwca br. zakończyliśmy badania psychologiczne, za które byliśmy odpowiedzialni. Łącznie wykonaliśmy 25 pełnych badań poziomu funkcjonowania intelektualnego oraz przygotowaliśmy tyle samo raportów badawczych. Spotkania badawcze z podopiecznymi, uczniami i wychowankami z ASD były dla nas – psychologów nie tylko źródłem doświadczeń zawodowych, ale przede wszystkim możliwością poznania ciekawych, młodych osób, rozmowy z nimi i wspólnego bycia.

Pani Profesor, Pani Doktor – ogromnie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tak ważnym przedsięwzięciu badawczym oraz za zaufanie, którym nas Panie obdarzyły. Z wielką ciekawością oczekujemy na wyniki naszej wspólnej pracy i mamy nadzieję na jej kontynuację.

Related Articles

Dobre wieści: kolejne dofinansowania

Published

Kilka dni temu dotarły do nas dobre wieści. Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowań na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu „Możemy więcej”. Wśród 635 dofinansowanych projektów znajdują się 3 nasze. W ramach tych zadań: Czeka nas dużo…

8 numer kwartalnika Niezwyciężeni

Published

Ukazał się kolejny numer kwartalnika. A w nim m.in. o Marku Plurze, Albercie i Olimpii oraz dostępności w instytucjach kultury. Pobierz: https://fundacjaformy.online/wp-content/uploads/2024/02/niezwyciezeni-nr-7.pdf Czytaj: https://online.fliphtml5.com/cjwmz/ghnk/index.html#p=1